Jaarverslag van de onafhankelijke kansspelautoriteit

By Author

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand ook gelden voor online casino’s. De Kansspelautoriteit heeft daarop een nieuwe…

Dat blijkt uit het vandaag (donderdag 22 maart 2018) gepubliceerde Jaarverslag 2017 van de Kansspelautoriteit. Op diverse plekken in het Jaarverslag 2017 is te lezen dat er dringend behoefte is Jaarverslag 2018 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie & coördinatie / Nathalie Renna . Lay-out / Leen Verstraete. Hebben meegewerkt / Olivier Bogaert, Xavier Brenez, Aude Clève, Stéphanie Brisson, Olivier Callebaut, Gisèle Henrotte, De Kansspelautoriteit voerde bij de rechter aan dat het verlenen van betaaldiensten aan kansspelwebsites onder het ‘bevorderen’ van kansspelen valt – een activiteit die volgens de Wet op de kansspelen verboden is. De Raad van State ging hier niet in mee, omdat dit in de wet niet ‘nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig’ staat Jaarverslag 2018 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie & coördinatie / Nathalie Renna . Lay-out / Leen Verstraete. Hebben meegewerkt / Olivier Bogaert, Xavier Brenez, Aude Clève, Stéphanie Brisson, Olivier Callebaut, Gisèle Henrotte,

d. de jaarlijkse rapportage van de onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling. De vergunninghouder zorgt dat bovengenoemd kwartaalverslag, jaarrekening, jaarverslag, en onderzoeksverslag voldoen aan de voorschriften in bijlage A. F.6 De vergunninghouder informeert de Kansspelautoriteit onverwijld over wijzigingen van: a.

18 maart 2014 Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 28 februari 2014, de begroting, het werkplan, het jaarverslag en andere van belang zijnde 1 De adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 1 jan 2020 Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 26 de getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag, opgesteld door een een ter zake deskundig onafhankelijke persoon, overeenkomstig geschikte en&n 25 dec 2020 De Kansspelautoriteit heeft drie doelstellingen: Bescherming van de en Veiligheid) benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming . De Ksa telt 78,1 fte en een budget van €15,6 miljoen (jaarverslag&

Aan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie. Verklaring over het publiek jaarverslag van Nederlands Loodswezen 2019 Ons oordeel. Wij hebben de jaarrekening van de hieronder opgesomde entiteiten te Hoek van Holland, …

Jaarverslag 2018 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie & coördinatie / Nathalie Renna . Lay-out / Leen Verstraete. Hebben meegewerkt / Olivier Bogaert, Xavier Brenez, Aude Clève, Stéphanie Brisson, Olivier Callebaut, Gisèle Henrotte,

Gezien de belangen van de burger om onafhankelijk juridisch advies te ontvangen zonder het risico op directe inmenging van de overheid, is een onafhankelijke 

Als onafhankelijke toezichthouder bewaakt de Kansspelautoriteit een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Zij bestrijdt illegale en criminele vormen van kansspelen. Ook beschermt zij consumenten tegen onder andere misleidende reclame en gaat kansspelverslaving tegen. De Kansspelautoriteit zit in een overgangsfase - dit is het centrale thema van het Jaarverslag 2017 (pdf, 16 MB).De toezichthouder opereert nu nog in het kader van de Wet op de kansspelen, maar is tegelijkertijd druk bezig zich voor te bereiden op het legaal worden van online kansspelen en de privatisering van Holland Casino. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (20 maart 2020) haar Jaarverslag 2019 en de Toezichtagenda 2020 gepubliceerd. Uit beide documenten blijkt dat werkzaamheden in het kader van de Wet Kansspelen op afstand prioriteit hebben en veel capaciteit vragen. De voorzitter van de Kansspelautoriteit is René Jansen. Hij was eerder lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Nog eerder vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Jaarverslag 2018 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie & coördinatie / Nathalie Renna . Lay-out / Leen Verstraete. Hebben meegewerkt / Olivier Bogaert, Xavier Brenez, Aude Clève, Stéphanie Brisson, Olivier Callebaut, Gisèle Henrotte, Het jaarverslag van de KNRM geeft - naast een overzicht van de hulpverleningen en reddingen - vooral uitleg over het gevoerde beleid en de werving en besteding van giften. Het volledige jaarverslag, met de jaarrekening vindt u digitaal op deze pagina, evenals jaarverslagen van eerdere jaren.

jaarverslag van de Onafhankelijke bezwarencommissie over 2013. Jaarverslag OBC 2013 3 Deel 1 – Algemeen 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Onafhankelijke bezwarencommissie (commissie) en deze wordt aangeboden aan de bestuursorganen van de gemeente Apeldoorn.

Karakteristieken van de APC Groep 12 Beleid en verantwoording 12 Missie, visie en strategische doelen van APC 17 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 60 Actuariële verklaring 62 8. OVERZICHT AANGESLOTEN LICHAMEN 64 Het jaarverslag 2018 verschaft informatie over de groep Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC). De Kansspelautoriteit handhaaft de websites die het hoogst in Google staan. Deze websites halen buitenlandse aanbieders van de vergelijkingswebsite en stoppen de promotie. Als gevolg daarvan komen ze lager in Google te staan en nemen anderen … 4.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 63 5VER DE STICHTING O 70 5.1 Oprichting 70 5.2 Juridisch kader 70 5.3 Achtervangfunctie 71 5.4 Rating Moody’s Investors Service (Moody’s) en Fitch Ratings 71 5.5 Corporate Governance 71 6 BIJLAGEN 72 6.1evenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen N 72 In 2019 realiseerden we samen een gemanagede omzet van € 1,2 miljard. Missie. Vebego levert een positieve bijdrage aan de maatschappij door het vitaliseren van werk en zorg. Visie. Als familiebedrijf willen we ons onderscheiden door waarde te creëren. Waarde voor klanten, waarde voor medewerkers en waarde voor de maatschappij. CasinoNieuws.nl is dé onafhankelijke nieuwsportal met de laatste updates over casino's, speluitleg, casinoaanbod, en interviews. gaat met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand ook gelden voor online casino’s. De Kansspelautoriteit heeft daarop een nieuwe… Meest recent Het officiële besluit tot vaststelling van de